PROTECTORA D’ANIMALS, UNA RESPONSABILITAT MUNICIPAL

La labor principal d’una protectora d’animals és garantir el benestar animal, sigui de l’espècie que sigui. Com segurament t’imaginaràs, el concepte ‘benestar’ comprèn diverses accions més enllà de les típiques per les quals coneixem una protectora.

La faceta més coneguda de les protectores és recollir i donar un sostre a animals que han estat abandonats o s’han perdut, per a proporcionar a l’animal assistència veterinària si la necessités, alimentació i cures. Si trobem un animal abandonat, podem recollir-lo directament o cridar a una protectora (en cas que no puguem recollir-lo) perquè el seu personal s’encarregui de fer-ho.

En el cas de ser un animal perdut, la protectora tractarà de fer tot el possible per cercar i trobar al propietari. D’aquí la gran importància de tenir els animals identificats mitjançant microxip, perquè en cas que es perdi o s’extraviï, es pugui trobar i contactar amb el seu propietari perquè gràcies a aquest mètode d’identificació, l’animal pugui ser retornat feliçment a la seva llar.

Una altra de les funcions hauria de ser la de canalitzar els casos de maltractament animal, ajudant a la seva investigació i denúncia, informant i fent pedagogia per tal d’evitar-lo i perseguir-lo. a més a més, respecte a animals en perill, la protectora duu a terme el rescat d’aquests, ja que posseeix coneixements específics per a capturar-los sense fer-los mal.

També és essencial per ajudar a conscienciar la població amb campanyes de comunicació perquè siguin conscients de la responsabilitat que comporta tenir un animal de companyia, enllaçades amb el civisme que s’ha de tenir per a la bona convivència en societat. Per a complir aquests objectius també es poden realitzar tallers d’educació gratuïts periòdicament.

Els animals comparteixen espais amb nosaltres, i és necessari garantir els seu benestar i alhora, fomentar unes normes que ens portin a una sana convivència.

Per tot això consideram que hauria de ser responsabilitat municipal, i proposem que es faciliti la creació d’una Protectora d’Animals a Manacor, donar solució als problemes d’incivisme i assegurar el benestar animal en el municipi.