MUNICIPI AMIGABLE AMB LES PERSONES MAJORS

Proposam impulsar la incorporació a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb els Majors i d’aquesta forma considerar que Manacor fomenta, entre altres aspectes, l’envelliment actiu, la participació social i la seguretat, amb la finalitat de millorar la qualitat de les persones a mesura que envelleixen. La iniciativa suposaria un nou impuls a les diferents actuacions municipals per a la millora de la qualitat de vida dels majors, i del conjunt de la ciutadania, en diferents àmbits, com a accessibilitat, autonomia personal, cultura, oci actiu i habitatge.
S’hauria de valorar quina és la seva situació respecte a vuit indicadors de la vida urbana establerts per l’OMS i que influeixen en la salut i qualitat de vida de les persones majors:

  • Espais a l’aire lliure i edificis
  • Transport
  • Habitatge
  • Participació social
  • Respecte i inclusió social
  • Participació cívica i treball
  • Comunicació i informació
  • Serveis comunitaris i de salut.