FEMINISME I IGUALTAT D’OPORTUNITATS A MANACOR

Quan pensem en el Manacor del futur és inevitable pensar en la igualtat d’oportunitats i la no discriminació en tots els àmbits: economia, ocupació, cultura, esports, urbanisme, salut, seguretat, participació social i política, mitjans de comunicació, serveis socials, etc. Per a això és essencial que s’aprovi el Pla Estratègic per a la Igualtat de Gènere i d’aquesta forma tenir una guia clara perquè les polítiques que es desenvolupin tinguin aquesta perspectiva. En ell s’han de plantejar reptes tan importants com l’elaboració de polítiques públiques feministes, la construcció d’una ciutat segura i lliure de violència contra les dones, la sostenibilitat i la plena participació social i política de les dones en la vida i l’espai públic. Des de PODEM ens comprometem a treballar per a eradicar les desigualtats i les discriminacions de gènere persistents a Manacor avui dia, en la col·laboració amb les entitats i les associacions del moviment feminista.

Algunes mesures que proposam pel municipi són:

  • Fomentar la proporció paritària 60-40 entre homes i dones en els òrgans institucionals i establir condicionants similars per a qualsevol organització que rebi diners públics de l’ajuntament.
  • Facilitar l’accés a les beques d’escolarització infantil, primària, especial, i altra cobertura dels serveis educatius.
  • Promoure l’augment de les places en centres residencials i no residencials d’atenció a les persones dependents.
  • Realitzar un pla que promogui l’accés a l’ocupació en condicions d’igualtat de gènere i suport a l’emprenedoria.
  • Establir mesures perquè es fomenti l’associació i participació ciutadana.
  • Desenvolupar programes de salut sexual i reproductiva, inclosa la lluita contra la violència obstètrica.
  • Modificar l’ordenança de publicitat exterior per a eliminar l’exhibició d’anuncis sexistes en la via pública, sobretot en zones escolars.
  • Urbanisme amb perspectiva feminista.