L’AJUNTAMENT CONTINUA PRIVATITZANT SERVEIS QUE ENS DUEN A LA PRECARIETAT LABORAL

Ahir al plenari vam presentar una moció per tal de tornar a gestionar directament el servei de neteja d’edificis públics municipals. La veritat és que no ens va venir de nou que l’equip de govern en bloc votàs en contra d’aquesta proposta, ja que les polítiques que duen a terme sempre van en el sentit de la privatització.

Aquest servei, perfectament assumible per l’Ajuntament serviria entre d’altres per posar fi a la precarietat laboral dels treballadors. No cal dir, que si amb el pressupost destinat, més d’1 milió€, llevam el benefici industrial que s’enduen les empreses concessionàries, es podrien fer dues coses; Dignificar el sou dels treballadors i treballadores per una part, i per l’altre augmentar el nombre d’operaris.

Cal recordar que cada vegada que l’Ajuntament privatitza un servei, els problemes i el mal servei estan a l’ordre del dia. Fa unes setmanes el regidor de Medi Ambient declarava als mitjans de comunicació que “El Ayuntamiento, ahora, ha abierto un expediente y se impondrá una sanción a la concesionaria de la gestión del alumbrado por el incumplimiento del contrato. Pero incluso está dispuesto a ir más lejos. Así lo anunció el teniente de alcalde que advirtió que «estamos estudiando si resolver el contrato»”.