DEMANAM MÉS SEGURETAT AL NOSTRE MUNICIPI

Avui al plenari ordinari del mes de febrer, entre d’altres demanarem a l’equip de govern quins són els seus plans per tal de millorar la seguretat ciutadana.

Manacor no pot estar a les fosques els vespres.

Tenim un municipi a les fosques, on els vespres i les matinades fa por caminar. Tenim uns efectius de policia local insuficients per poder cobrir la demanda de seguretat que necessita Manacor.

Per un altre banda, hi ha estudis que vinculen la delinqüència amb la situació de neteja d’una ciutat, és a dir, els barris on la brutícia és més visible, solen ser els barris més conflictius, i Manacor, malgrat que ens faci mal reconèixer-lo, és un municipi brut.